Νέα μέλη στις Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κάνετε αίτηση για να γίνετε μέλος κάποιας από τις Ομάδες Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας μέχρι μια εβδομάδα πριν τα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας (20-22 Φεβρουαρίου 2020) δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιμέρους Ομάδες Εργασίας μπορείτε να βρείτε εδώ.