•  Γ.Ν.Α. "Αλεξάνδρα"

                       Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Καρδιακή Ανεπάρκεια και την Καρδιο-Ογκολογία (2020-2022)


Παλαιότερες Εκδηλώσεις

  •  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

                       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ