•  Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο

                       ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΗΣ