ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2018-2020

Πρόεδρος: Κ. Θωμόπουλος
Αντιπρόεδρος: Κ. Δημητριάδης
Μέλη Πυρήνα: Μ. Μαρκέτου, Ε. Καλλίστρατος, Β. Κατσή

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΗΑ/ΑCC 2017 οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης

Oδηγίες ESC/ESH 2018 για τη διαχείριση της υπέρτασης

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Νέο μέλος Ομάδας Εργασίας. Για να γίνετε μέλος της Ο.Ε. Αρτηριακής Υπέρτασης στέλνετε συμπληρωμένη την Αίτηση Νέου Μελους Ο.Ε. υπογεγραμμένη από 2 μέλη της Ο.Ε. μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email lhourdaki@hcs.gr ή στο φαξ 210-7226139

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Webinars στην Αρτηριακή Υπέρταση

WEBCAST 5 (14/12/2016)
Συντονιστές: Κ.Θωμόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ: Δύσκολα θεραπευόμενη υπέρταση: κλινικές περιπτώσεις
Υπέρταση σε ασθενή με στένωση νεφρικής αρτηρίας - Κ. Δημητριάδης http://webtv.hcs.gr/video/265780
Υπέρταση σε ασθενή με πολυκυστική νόσο νεφρών - X. Γράσσος http://webtv.hcs.gr/video/265771
Υπέρταση και νόσος Parkinson - B. Κατσή http://webtv.hcs.gr/video/265779

 

WEBCAST 3  (11 Ιουλίου  2018)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ: Σύγχρονη αντιμετώπιση της υπέρτασης υπό το φως των νέων κατευθυντήριων οδηγιών
1. Ο ρόλος των παρενεργειών και της ηλικίας στις φαρμακευτικές παρεμβάσεις-  Κ. Δημητριάδης http://webtv.hcs.gr/video/328434
2. Ο ρόλος του καρδιαγγειακού κινδύνου στην έναρξη και στους στόχους της θεραπείας - Ε. Καλλίστρατος http://webtv.hcs.gr/video/328435
3. Είναι όλα τα αντι-υπερτασικά φάρμακα ίδια για όλους; - Δ. Κωνσταντινίδης http://webtv.hcs.gr/video/328436

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η ΟΕ Υπέρτασης εγκαινίαζει κύκλο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που σκοπό έχει να προβάλει αμφιλεγόμενα θέματα με κλινικό ενδιαφέρον. Οι ερωτήσεις θα ανανεώνονται στις αρχές κάθε μήνα, ενώ η σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση θα ανακοινώνεται στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.

Ιούνιος 2018

1. Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ
Α)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης
Β)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης μόνο σε περίπτωση υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
Γ)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ δε συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.

 

2. Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
Α)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν χαμηλή ευαισθησία, αλλά υψηλή ειδικότητα.
Β)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν χαμηλή ειδικότητα, αλλά υψηλή ευαισθησία.
Γ)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν υψηλή ευαισθησία, και ειδικότητα.

 

Ιούλιος 2018


1.Οι υπερτασιακές διαταραχές κατά την κύηση είναι εξαιρετικά σπάνιες στις μέρες μας.
Α. Σωστό
Β. Λάθος. Αφορούν στο 5-10% των κυήσεων και διαρκώς αυξάνονται.


2. Φάρμακο εκλογής για την υπέρταση στην κύηση είναι:

Α. ΑΜΕΑ – ΑΤΙΙ αποκλειστής
Β.Μεθυλντόπα

 
3.Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μειώνουν τον κίνδυνο υπερτασιακής διαταραχής στην κύηση.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

4. Σε υπερτασιακό ασθενή με νόσο Parkinson χορηγούμε αντιυπερτασικά με μικρό χρόνο ημισείας ζωής (συχνά προ της βραδινής κατάκλισης) για να αποφεύγουμε τα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

5. Οι υπερτασικοί με νόσο Parkinson έχουν αυξημένη πιθανότητα αθηρωσκλήρωσης καρωτίδων και λευικοεγκεφαλοπάθειας.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

 

6. Οι υπερτασικοί με νόσο Parkinson ωφελούνται από την 24ωρη περιπατητική καταγραφή ΑΠ γιατί καταγράφει την υπέρταση στην κατάκλιση και τη νυχτερινή υπέρταση.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

 

Αύγουστος 2018

1. Στη μελέτη HYVET ο καρδιαγγειακός θάνατος στην ομάδα της ινδαπαμίδης ήταν 99/1933  ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου ήταν 121/1912. Δεδομένου ότι o μέσος όρος παρακολούθησης ήταν 2.1 έτη, ποιος ο 10ετής κίνδυνος θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου της μελέτης;
Α. 5%
Β. 10%
Γ. 20%
Δ. 30%

 

2. Στην ίδια μελέτη (HYVET) ποιο είναι το σημαντικότερο κλινικό μήνυμα;
Α. οι υπέργηροι ασθενείς δε θα πρέπει να λαμβάνουν αντιυπερτασικά φάρμακα
Β. η μείωση της αρτηριακής πίεσης δεν έχει κλινικό όφελος αλλά μόνο παρενέργειες
Γ. η χρήση της ινδαπαμίδης δεν υπερτερεί του εικονικού φαρμάκου στην επίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας  
Δ. οι υπέργηροι που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και δεν έχουν παρενέργειες δεν θα πρέπει να τη διακόπτουν

 

3. Ποιο από τα κάτωθι είναι το λάθος;
Α. Οι σαρτάνες προστατεύουν από ΑΕΕ αλλά όχι από στεφανιαία νόσο
Β. Οι α-ΜΕΑ προστατεύουν από ΑΕΕ και στεφανιαία νόσο
Γ. Οι α-ΜΕΑ είναι περισσότερο προστατευτικοί από τις σαρτάνες.
Δ. Οι α-ΜΕΑ έχουν περισσότερες παρενέργειες σε σχέση με τις σαρτάνες.

 

Σεπτέμβριος 2018

1. Σε μέσης ηλικίας ασθενείς, υψηλού ή πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, ποιος είναι ο στόχος μείωσης της συστολικής αρτηριακής πίεσης;
Α. <130 mmHg
B.<140 mmHg
Γ. <120 mmHg εφόσον δεν υπάρχουν παρενέργειες
Δ. <130 mmHg εφόσον δεν υπάρχουν παρενέργειες
 
2. Η απονεύρωση νεφρικών αρτηριών (σύμφωνα με τις οδηγίες ESC/ESH 2018):
Α. πρέπει να θεωρείται σε όλους τους υπερτασικούς
Β. αντενδείκνυται σε όλους
Γ. θα μπορεί να θεωρείται εκτός ρουτίνας σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπερτασικών
Δ. πρέπει να θεωρείται σε όλους τους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση

3. Ποιο από τα κάτωθι ισχύει για τις σαρτάνες:
Α. έχουν περισσότερες παρενέργειες από το εικονικό φάρμακο
B. έχουν περισσότερες παρενέργειες από τις υπόλοιπες κατηγορίες
Γ. έχουν τις ίδιες παρενέργειες με το εικονικό φάρμακο
Δ.  έχουν λιγότερες παρενέργειες από το εικονικό φάρμακο


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Φωτογραφίες από Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________