ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2020-2021

Πρόεδρος: Κ. Δημητριάδης
Αντιπρόεδρος: Μ. Μαρκέτου
Μέλη Πυρήνα: Ε. Καλλίστρατος, Β. Κατσή, Η. Σανίδας

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΗΑ/ΑCC 2017 οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης

Oδηγίες ESC/ESH 2018 για τη διαχείριση της υπέρτασης

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Νέο μέλος Ομάδας Εργασίας. Για να γίνετε μέλος της Ο.Ε. Αρτηριακής Υπέρτασης στέλνετε συμπληρωμένη την Αίτηση Νέου Μελους Ο.Ε. υπογεγραμμένη από 2 μέλη της Ο.Ε. μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email  [email protected] ή στο φαξ 210-7226139

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Webinars στην Αρτηριακή Υπέρταση

WEBCAST 5 (14/12/2016)
Συντονιστές: Κ.Θωμόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ: Δύσκολα θεραπευόμενη υπέρταση: κλινικές περιπτώσεις
Υπέρταση σε ασθενή με στένωση νεφρικής αρτηρίας - Κ. Δημητριάδης http://webtv.hcs.gr/video/265780
Υπέρταση σε ασθενή με πολυκυστική νόσο νεφρών - X. Γράσσος http://webtv.hcs.gr/video/265771
Υπέρταση και νόσος Parkinson - B. Κατσή http://webtv.hcs.gr/video/265779

 

WEBCAST 3  (11 Ιουλίου  2018)
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος
ΤΙΤΛΟΣ: Σύγχρονη αντιμετώπιση της υπέρτασης υπό το φως των νέων κατευθυντήριων οδηγιών
1. Ο ρόλος των παρενεργειών και της ηλικίας στις φαρμακευτικές παρεμβάσεις-  Κ. Δημητριάδης http://webtv.hcs.gr/video/328434
2. Ο ρόλος του καρδιαγγειακού κινδύνου στην έναρξη και στους στόχους της θεραπείας - Ε. Καλλίστρατος http://webtv.hcs.gr/video/328435
3. Είναι όλα τα αντι-υπερτασικά φάρμακα ίδια για όλους; - Δ. Κωνσταντινίδης http://webtv.hcs.gr/video/328436

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Η ΟΕ Υπέρτασης εγκαινίαζει κύκλο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που σκοπό έχει να προβάλει αμφιλεγόμενα θέματα με κλινικό ενδιαφέρον. Οι ερωτήσεις θα ανανεώνονται στις αρχές κάθε μήνα, ενώ η σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση θα ανακοινώνεται στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.

Ιούνιος 2018

1. Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ
Α)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης
Β)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης μόνο σε περίπτωση υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
Γ)      Οι αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ δε συγχορηγούνται με τους αΜΕΑ στην αντιμετώπιση της υπέρτασης.

 

2. Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
Α)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν χαμηλή ευαισθησία, αλλά υψηλή ειδικότητα.
Β)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν χαμηλή ειδικότητα, αλλά υψηλή ευαισθησία.
Γ)      Τα ΗΚΓφικά κριτήρια υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας έχουν υψηλή ευαισθησία, και ειδικότητα.

 

Ιούλιος 2018


1.Οι υπερτασιακές διαταραχές κατά την κύηση είναι εξαιρετικά σπάνιες στις μέρες μας.
Α. Σωστό
Β. Λάθος. Αφορούν στο 5-10% των κυήσεων και διαρκώς αυξάνονται.


2. Φάρμακο εκλογής για την υπέρταση στην κύηση είναι:

Α. ΑΜΕΑ – ΑΤΙΙ αποκλειστής
Β.Μεθυλντόπα

 
3.Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μειώνουν τον κίνδυνο υπερτασιακής διαταραχής στην κύηση.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

4. Σε υπερτασιακό ασθενή με νόσο Parkinson χορηγούμε αντιυπερτασικά με μικρό χρόνο ημισείας ζωής (συχνά προ της βραδινής κατάκλισης) για να αποφεύγουμε τα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

5. Οι υπερτασικοί με νόσο Parkinson έχουν αυξημένη πιθανότητα αθηρωσκλήρωσης καρωτίδων και λευικοεγκεφαλοπάθειας.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

 

6. Οι υπερτασικοί με νόσο Parkinson ωφελούνται από την 24ωρη περιπατητική καταγραφή ΑΠ γιατί καταγράφει την υπέρταση στην κατάκλιση και τη νυχτερινή υπέρταση.
Α. Σωστό
Β. Λάθος

 

Αύγουστος 2018

1. Στη μελέτη HYVET ο καρδιαγγειακός θάνατος στην ομάδα της ινδαπαμίδης ήταν 99/1933  ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου ήταν 121/1912. Δεδομένου ότι o μέσος όρος παρακολούθησης ήταν 2.1 έτη, ποιος ο 10ετής κίνδυνος θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου της μελέτης;
Α. 5%
Β. 10%
Γ. 20%
Δ. 30%

 

2. Στην ίδια μελέτη (HYVET) ποιο είναι το σημαντικότερο κλινικό μήνυμα;
Α. οι υπέργηροι ασθενείς δε θα πρέπει να λαμβάνουν αντιυπερτασικά φάρμακα
Β. η μείωση της αρτηριακής πίεσης δεν έχει κλινικό όφελος αλλά μόνο παρενέργειες
Γ. η χρήση της ινδαπαμίδης δεν υπερτερεί του εικονικού φαρμάκου στην επίπτωση καρδιακής ανεπάρκειας  
Δ. οι υπέργηροι που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και δεν έχουν παρενέργειες δεν θα πρέπει να τη διακόπτουν

 

3. Ποιο από τα κάτωθι είναι το λάθος;
Α. Οι σαρτάνες προστατεύουν από ΑΕΕ αλλά όχι από στεφανιαία νόσο
Β. Οι α-ΜΕΑ προστατεύουν από ΑΕΕ και στεφανιαία νόσο
Γ. Οι α-ΜΕΑ είναι περισσότερο προστατευτικοί από τις σαρτάνες.
Δ. Οι α-ΜΕΑ έχουν περισσότερες παρενέργειες σε σχέση με τις σαρτάνες.

 

Σεπτέμβριος 2018

1. Σε μέσης ηλικίας ασθενείς, υψηλού ή πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, ποιος είναι ο στόχος μείωσης της συστολικής αρτηριακής πίεσης;
Α. <130 mmHg
B.<140 mmHg
Γ. <120 mmHg εφόσον δεν υπάρχουν παρενέργειες
Δ. <130 mmHg εφόσον δεν υπάρχουν παρενέργειες
 
2. Η απονεύρωση νεφρικών αρτηριών (σύμφωνα με τις οδηγίες ESC/ESH 2018):
Α. πρέπει να θεωρείται σε όλους τους υπερτασικούς
Β. αντενδείκνυται σε όλους
Γ. θα μπορεί να θεωρείται εκτός ρουτίνας σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπερτασικών
Δ. πρέπει να θεωρείται σε όλους τους ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση

3. Ποιο από τα κάτωθι ισχύει για τις σαρτάνες:
Α. έχουν περισσότερες παρενέργειες από το εικονικό φάρμακο
B. έχουν περισσότερες παρενέργειες από τις υπόλοιπες κατηγορίες
Γ. έχουν τις ίδιες παρενέργειες με το εικονικό φάρμακο
Δ.  έχουν λιγότερες παρενέργειες από το εικονικό φάρμακο

 

Οκτώβριος 2018

1. Οι υπερτασικές κρίσεις αφορούν στο 1%-2% των υπερτασικών ασθενών.
Α. Ναι
Β. Όχι

 

2. Το πιο σημαντικό κλινικό στοιχείο είναι η ανίχνευση βλαβών οργάνων στόχων μέσω του λεπτομερούς ιστορικού (διαταραχές όρασης, δύσπνοια, πόνος στο στήθος/πλάτη, νευρολογικές διαταραχές, αιματουρία) και της κλινικής εξέτασης ώστε να δράσουμε εγκαίρως και να αποφύγουμε ανεπανόρθωτες βλάβες.
Α. Ναι
Β. Όχι

 

3. Η μέτρηση της ΑΠ σε ύπτια θέση κατά την εξέταση ασθενούς με υπερτασική κρίση στα επείγοντα ιατρεία είναι αρκετή.
Α. Ναι
Β. Όχι

 

4. Ποιο από τα παρακάτω είναι ο συχνότερος τύπος τελικής βλάβης οργάνων στόχων στις επείγουσες υπερτασικές διαταραχές;
Α. Εγκεφαλική αιμορραγία
Β. Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
Γ. Αορτικός διαχωρισμός
Δ. Εγκεφαλικό έμφρακτο

 

Νοέμβριος 2018

1. Οι ασθενείς με υπνική άπνοια έχουν συνήθως φαινότυπο:
Α. συστολικής/διαστολικής υπέρτασης
Β. νυκτερινής υπέρτασης
Γ. non-dipping
Δ. όλα τα παραπάνω
Ε. κανένα από τα παραπάνω

2. Που μπορεί να έχει ένδειξη η χρονοθεραπεία στην υπέρταση:
Α. με υπνική άπνοια
Β. με νόσο Parkinson
Γ. με σακχαρώδη διαβήτη
Δ. με υπερλιπιδαμία
Ε. κανένα από τα παράπανω

3. Ποιο μόριο έχει μεγαλύτερη αγωνιστική δράση στους PPAR-γ
Α. Η εναλαπρίλη
Β. Η διλθειαζέμη
Γ. Η ιρμπεσαρτάνη
Δ. Η βαλσαρτάνη
Ε. Η τελμισταράνη
ΣΤ. Η νεμπιβολόλη

 

Δεκέμβριος 2018

 

1. Η έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής σε νεότερους των 65 ετών ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και συστολική αρτηριακή πίεση 139 mmHg θα μπορούσε να θεωρηθεί στοχεύοντας χαμηλότερα επίπεδα συστολικής αρτηριακής πίεσης, χορηγώντας:
Α. α-ΜΕΑ σε μέγιστη δόση
B. σαρτάνη σε μέγιστη δόση
Γ. ήμισυ δόσης α-ΜΕΑ και αποκλειστή διαύλων ασβεστίου σε σταθερό συνδυασμό
Δ. όλα τα παραπάνω είναι δόκιμα, αλλά γενικά με οποιοδήποτε τρόπο φαρμακευτικής αγωγής θα μπορεί να μειώσει την συστολική αρτηριακή πίεση κατά 10 mmHg και λιγότερο από 20 mmHg
 
2. Αν και οι β-αποκλειστές υστερούν έναντι των υπολοίπων κατηγοριών αντιυπερτασικών φαρμάκων σε ασθενείς ηλικίας αν των 65 ετών, θα μπορεί να θεωρούνται ακόμη και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα ως δεύτερη ή τρίτη επιλογή γιατί:
Α. μειώνουν τα καρδιαγγειακά επεισόδια και τα εγκεφαλικά επεισόδια έναντι του εικονικού φαρμάκου
Β. μειώνουν τις περιφερικές αντιστάσεις
Γ. έχουν ευμενή επίδραση στο μεταβολισμό
Δ. όλα τα παραπάνω

3. Σε ασθενείς με σχετική υπονατριαιμία, η περαιτέρω επιδείνωση των επιπέδων νατρίου ορού είναι πιο συχνή με χρήση:
Α. φουροσεμίδης
Β. χλωρθαλιδόνης
Γ. υδροχλωροθειαζίδης
Δ. όλα τα διουρητικά έχουν τον ίδιο κίνδυνο επιδείνωσης των επιπέδων νατρίου
 
4. Σε ποια(ες) μελέτη(ες), η χρήση των φαρμάκων δεν έγινε το βράδυ:
Α. VALUE
B. CONVINCE
Γ. HOPE
Δ. FACET
Ε. Syst-Eur
Z. Syst-China

Ιανουάριος 2019


1. Η διάρκεια δράσης της αμιλορίδης είναι:

Α. 8 ώρες
Β. 12 ώρες
Γ. 16 ώρες
Δ. 24 ώρες
Ε. 32 ώρες
 
2. Ποιο από τα κάτωθι διουρητικά έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια δράσης:
Α. υδροχλωροθειαζίδη
Β. χλωρθαλιδόνη
Γ. φουροσεμίδη
Δ. τορασεμίδη
Ε. βουμετανίδη
ΣΤ. ινδαπαμίδη
 
3. Ποιος β-αποκλειστής είναι περισσότερο καρδιοεκλεκτικός:
Α. λαμπεταλόλη
Β. ατενολόλη
Γ. βισοπρολόλη
Δ. προπανολόλη
Ε. τιμολόλη
 
4. Ποια σαρτάνη έχει τον μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής
Α. τελμισαρτάνη
Β. βαλσαρτάνη
Γ. ιρμπεσαρτάνη
Δ. λοσαρτάνη
Ε. επροσαρτάνη

 

Φεβρουάριος 2019

1. Η μέτρηση της ΑΠ πίεσης ιατρείου σε κάθε επόμενη επίσκεψη σε εξεταζόμενο χωρίς αγωγή:
Α. αναμένεται να αυξάνεται
Β. αναμένεται να μειώνεται
Γ. δε μεταβάλλεται
Δ. εξαρτάται από τα αρχικά (υψηλά ή χαμηλά) επίπεδα της ΑΠ
 
2. Η μείωση της ΑΠ μετά από τη χορήγηση αντιυπερτασικού φαρμάκου αναμένεται να είναι μικρότερη:
Α. στο βαθμό 3 υπέρτασης
Β. στο βαθμό 2 υπέρτασης
Γ. στο βαθμό 1 υπέρτασης
Δ. στην υψηλή φυσιολογική πίεση

 
3. Η διακοπή της αντιυπερτασικής θεραπείας λόγω παρενεργειών είναι μεγαλύτερη:
Α. στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες
Β. στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη
 
4. Η επίδραση του εικονικού φαρμάκου είναι μεγαλύτερη
Α. όταν οι ασθενείς δε γνωρίζουν ότι στη μελέτη ενδέχεται να τυχαιοποιηθούν σε εικονικό φάρμακο
Β. σε μικρότερες μελέτες
Γ. σε μελέτες που έχουν σχεδιαστεί να μελετήσουν την επίδραση του εικονικού φαρμάκου
Δ. σε μεγαλύτερες μελέτες

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Φωτογραφίες από Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας