Χρησιμα εργαλεία υπολογισμού μετρήσεων στην καθημερινή κλινική πράξη

Όλα τα παρακάτω εργαλεία αφορούν εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Τα εργαλεία που παρέχονται προσφέρονται για ενημερωτική και εκπαιδευτική χρήση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Παρακαλώ διαβάστε τις πληροφορίες που προσφέρει η κάθε ιστοσελίδα για την χρήση τους. Η ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένη χρήση των εργαλείων αυτών.

Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Υπολογισμός κάθαρσης κρεατινίνης

Μέση αρτηριακή πίεση-Πίεση παλμού

Μετατροπέας συμβατικών Μονάδων

Framingham Cardiac Risk Score
Score sheets for men and women from Circulation article, Wilson, PW, et. al. Prediction of Coronary Heart Disease Using Risk Factor Categories. Circulation 1998 97 (18): 1837-1847.

Cardiovascular Risk Calculator
The calculator can produce risk scores based on the following calculations: 
Framingham Joint British Societies (JBS) / British National Formulary (BNF)/ASSIGN

Estimate of 10-Year Risk for Coronary Heart Disease
Το ίδιο με το παραπάνω σε έντυπη μορφή

HeartScore (Greece)
Hλεκτρονική και διαδραστικήμορφή των πινάκων κινδύνου SCORE των Eυρωπαϊκών Oδηγιών Kαρδιαγγειακής Πρόληψης

TIMI Risk Score for STEMI

TIMI Risk Score for UA/NSTEMI

Well’s Criteria for Pulmonary Embolism / PE

EuroScore calculator
European System for Cardiac Operative Risk Evaluation

SyntaxScore
The SYNTAX Score is a unique tool to score complexity of coronary artery disease.

CHADS2 Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk

Reynolds Risk Score calculator
the Reynolds Risk Score is designed to predict your risk of having a future heart attack, stroke, or other major heart disease in the next 10 years. In addition to your age, blood pressure, cholesterol levels and whether you currently smoke, the Reynolds Risk Score uses information from two other risk factors, a blood test called hsCRP (a measure of inflammation) and whether or not either of your parents had a heart attack before they reached age 60 (a measure of genetic risk).

Seattle Heart Failure Model

Smoking Pack-Years

Calcium Correction for Hypoalbuminemia

CHA₂DS₂-VASc Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk

Stroke after Atrial Fibrillation- Framingham Heart Study

Stroke or Death after Atrial Fibrillation- Framingham Heart Study


Heart Failure risk calculator