STENT FOR LIFE

 Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Stent for Life”

• Αποστολή
Η πρωτοβουλία “Stent for Life” έχει στόχο την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο σε επεμβατικές θεραπείες επαναιμάτωσης (πρωτογενή PCI) που βελτιώνουν τη θνητότητα και νοσηρότητα.

• Σκοπός
Η πρωτοβουλία “Stent for Life” είναι μια μοναδική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας επεμβατικών και μη επεμβατικών καρδιολόγων, εκπροσώπων κυβερνήσεων, συνεργατών από τη βιομηχανία και συλλόγων ασθενών με σκοπό τη δημιουργία δικτύων αντιμετώπισης της πλειοψηφίας των ασθενών με STEMI, καταγράφοντας συγχρόνως τα εμπόδια στην εφαρμογή ενός προγράμματος πρωτογενούς αγγειοπλαστικής.

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να:
• Υποστηρίξει την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη διαχείριση ασθενών με STEMI.
• Βοηθήσει να αναγνωριστούν συγκεκριμένα εμπόδια στην εφαρμογή των οδηγιών.
• Καθορίσει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η πλειοψηφία των ασθενών με STEMI στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.

• Στόχοι
Η πρωτοβουλία “Stent for Life” έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους να πραγματοποιήσει:
• Να ορίσει τις περιοχές/ χώρες με άμεση την ανάγκη για τη βέλτιστη θεραπεία του εμφράγματος.
• Να επιτύχει ρυθμούς PPCI > 600/εκατομ/έτος.
• Να αυξήσει τη χρήση πρωτογενούς PCI σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% στους ασθενείς με STEMI.
• Να προσφέρει υπηρεσίες 24/7 (24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα) στα επεμβατικά κέντρα της χώρας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών με STEMI.

• Ιστορία
Η πρωτοβουλία “Stent for Life” ξεκίνησε από τη σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεμβατικής Καρδιολογίας (EAPCI), του EuroPCR, της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για το Acute Cardiac Care, των Καρδιολογικών Εταιρειών των συμμετεχόντων χωρών και της Βιομηχανίας (EUCOMED) στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2009 στην Βαρκελώνη.

• Διακήρυξη
Εθνικές Καρδιολογικές Εταιρείες 10 χωρών υπέγραψαν διακήρυξη ότι θα ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αποστολή της πρωτοβουλίας “Stent for Life” στη χώρα τους. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Ισπανία και την Τουρκία. Κάθε χώρα θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δράσεων για να αυξήσει την πρόσβαση των ασθενών στην πρωτογενή αγγειοπλαστική.

Για να επισκεφτείτε το site του Stent for Life πατήστε εδώ.

Η πρωτοβουλία “Stent for Life” στην Ελλάδα

i) Σύντομη ανασκόπηση
Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που συμμετείχε στην πρωτοβουλία το 2009. Εθνικός Συντονιστής για την πρωτοβουλία στη χώρα μας ορίστηκε ο κύριος Ιωάννης Κανακάκης, Διευθυντής Καρδιολογίας, Θεραπευτικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα».

ii) Registry-Αποτελέσματα
Το 2012 έγινε η πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό EuroIntervention με δειγματοληπτικά στοιχεία της περιόδου 2008-2010 σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος Stent for Life στον Ευρωπαϊκό χώρο. (για να διαβάσετε τη δημοσίευση πατήσετε εδώ.)
Το Σεπτέμβριο του 2011 ξεκίνησε η Πανελλαδική Καταγραφή των περιστατικών με Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου (για να μπείτε στο ερωτηματολόγιο με τους κωδικούς σας πατήστε εδώ). Τα πρώτα αποτελέσματα δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία το Φεβρουάριο του 2012 και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό EuroIntervention Supplement, volume 8- Supplement P-August 2012. Σύμφωνα με αυτά το ποσοστό των εμφραγμάτων που αντιμετωπίζονται με πρωτογενή αγγειοπλαστική πανελλαδικά έφτανε στο 31,82% και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Αττικής το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε περίπου το 60%. Για να δείτε το άρθρο πατήστε εδώ.

Τον Ιανουάριο του 2014 έγινε δημοσίευση με συγκριτικά στοιχεία όλων των χωρών για τα έτη 2010-2011 στο περιοδικό European Heart Journal. Για να δείτε τη δημοσίευση πατήστε εδώ.

iii) Καμπάνια ενημέρωσης κοινού
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και το πρόγραμμα Stent for Life στην Ελλάδα ξεκινήσαν τον Ιανουάριο 2014 καμπάνια ενημέρωσης κοινού για το έμφραγμα και τη σημασία να δράσει ο ασθενής άμεσα. Η καμπάνια με τίτλο Δράσε Τώρα. Σώσε μια Ζωή περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot, συνεντεύξεις και διανομή φυλλαδίων και ανάρτηση αφισών.  Για να δείτε το υλικό της καμπάνιας ενημέρωσης κοινού πατήστε εδώ.

iv) Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών μετά το έμφραγμα (Contract for Life)
Από το 2015 η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Contract for Life, με στόχο την εκπαίδευση των ασθενών μετά το έμφραγμα. Σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό, ο ασθενής πριν το εξιτήριο από το νοσοκομείο λαμβάνει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για τους παράγοντες κινδύνου, τη σωστή λήψη φαρμάκων, κ.α. και παρακολουθείται σε τακτική βάση μέχρι και ένα χρόνο μετά την πρωτογενή αγγειοπλαστική. Στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η εκπαίδευση και παρακολούθηση των ασθενών οδηγεί σε καλύτερη έκβαση της πορείας του ασθενούς.

v) Πιλοτικό πρόγραμμα προνοσοκομειακής διάγνωσης στο ασθενοφόρο.
Σε στενή συνεργασία με το ΕΚΑΒ αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε πιλοτικό πρόγραμμα προνοσοκομειακής διάγνωσης στο ασθενοφόρο με 12κάναλο ηλεκτροκαρδιογράφο με δυνατότητα αποστολής του καρδιογραφήματος στον εφημερεύοντα ιατρό του ΕΚΑΒ και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Έχουμε δοκιμάσει 2 διαφορετικά μηχανήματα μέσα στα ασθενοφόρα για μερικούς μήνες και θα προχωρήσουμε άμεσα στην αγορά και τοποθέτηση 10 καρδιογράφων σε ασθενοφόρα της περιοχής της Αττικής.