Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες

Το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας, στις Σέρρες θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Μαρτίου 2020.