Περιφερειακός Τομέας Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες

Το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες 6 και 7 Νοεμβρίου 2020.