Περιφερειακός Τομέας Ιονίων Νήσων, Λευκάδα

Το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα αναβάλλεται.