Περιφερειακός Τομέας Ιονίων Νήσων, Λευκάδα

Το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Ιονίων Νήσων στη Λευκάδα θα πραγματοποιηθεί 29-30 Μαΐου 2020.