Περιφερειακός Τομέας Β.Α Αιγαίου, Χίος

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Β.Α Αιγαίου στη Χίο θα πραγματοποιηθεί 06-07/09/2019.