Περιφερειακός Τομέας Β. Ελλάδας, Κομοτηνή

Το Περιφερειακό Συνέδριο Τομέα Β. Ελλάδας στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί 01-02/11/2019.