Περιφερειακός Τομέας Β. Αιγαίου, Λήμνος

Το Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο Τομέα Βορείου Αιγαίου στη Λήμνο θα πραγματοποιηθεί 04-06 Σεπτεμβρίου 2020.