Στοιχεία πληρωμής

Στοιχεία τράπεζας ALPHA BANK:

Αρ. Λογ. 194-00-2002-000375

ΙΒΑΝ: GR85  0140 1940 1940 0200 2000 375

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ (ΒΙC):  CRBAGRAAXXX

ΤΡΑΠΕΖΑ  ALPHA BANK Κατάστημα Χατζηγιάννη Μέξη (194)

Επ' ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ : 090061980 ΙΖ ΔΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

 

Στοιχεία τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

Αρ. Λογ.: 5051 035005-651

IBAN: GR39 0172 0510 0050 5103 5005 651

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΗΣ: BIRBGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πανεπιστημίου 16

Επ' ονόματι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ