Αλέξανδρος Πατριανάκος

ΤΑΜΙΑΣ

Διευθυντής, Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Απόφοιτος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογίας ΕΣΥ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης.