Καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ (HΛεκτρονική ΙΑτρική Καταγραφή Των οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων)

 

Η καταγραφή η οποία βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Stent Save a Life έχει κύριο στόχο την καταγραφή της διαχείρισης των οξέων εμφραγμάτων του μυοκαρδίου σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού στην Ελλάδα και διεξάγεται με κύριο ερευνητή (principal investigator) τον Εκλεγμένο Πρόεδρο της ΕΚΕ, κύριο Ιωάννη Κανακάκη.

 


 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2020

ΗΛΙΑΚΤΙΣ (ΗΛεκτρονικη ΙAτρική Καταγραφή Των οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων)

 

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Steering Committee ανακοινώνει την έναρξη της μελέτης ΗΛΙΑΚΤΙΣ.

Πρόκειται για μια προοπτική καταγραφή που θα εξετάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αντιμετώπισης των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στη χώρα μας. Μετά από μια αρχική αναβολή λόγω της πανδημίας COVID-19 και εξέτασης των συνθηκών που διαμορφώνονται στα  Νοσοκομεία της χώρας, η Steering Committee αποφάσισε την έναρξη της καταγραφής με μικρή τροποποίηση του πρωτοκόλλου που θα περιλαμβάνει και τους ασθενείς με COVID-19. Η καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσει εκτός των άλλων και σε τρέχοντα ερωτήματα όπως: η μείωση της προσέλευσης των ασθενών με STEMI, η έκβασή τους, πώς επηρεάζεται η διαχείριση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας. Η καταγραφή θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη της πανδημίας.

Στη μελέτη συμμετέχουν τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας και η ΕΚΕ πιστεύει ότι σύντομα θα έχει επαρκή στοιχεία για την αντιμετώπιση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στη χώρα μας.


Ι. Κανακάκης

Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
National Champion Stent Save a Life

 


 

16/03/2020

Θέμα: Αναβολή της έναρξης της Καταγραφής ΗΛΙΑΚΤΙΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού σας ενημερώνουμε ότι αποφασίστηκε η αναβολή της έναρξης της Καταγραφής ΗΛΙΑΚΤΙΣ.

Κρίνουμε ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε την καταγραφή καθώς δίνεται μάχη στα νοσοκομεία όλης της χώρας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.

Μέχρι την ανακοίνωση της έναρξης της καταγραφής παρακαλώ συνεχίστε να μας ενημερώνετε για την πορεία της έγκρισης από τα επιστημονικά συμβούλια/επιτροπές των νοσοκομείων σας καθώς και να αποστέλλετε τη σύμβαση ερευνητή (μόνο οι κύριοι ερευνητές) υπογεγραμμένη στο glygkouri@hcs.gr.

Σας ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συνεργασία σας.
Να είστε όλοι καλά.
Θα ειδοποιηθείτε για οτιδήποτε νεότερο.

Ιωάννης Κανακάκης
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
National Champion Stent Save a Life


Καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ στο 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο17-19 Οκτωβρίου 2019

 

 

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες πατώντας εδώ.

 


 

Συμμετοχή στο EuroPCR Stent Save a Life Forum 2019 ( Ι. Κανακάκης: Country Champion) 

May 20th, 2019 – 11h00-17h00 Palais des Congrès (Room 352A), Paris, France

 

Chairpersons: JJ Piek, A Mohamed
Panel: P Ortiz Fernandez, KS Win, J Kanakakis, P Farto e Abreu, A El Shal, YK Lau

13:45-15:15 Looking ahead – New candidates and new projects
13:45-13:55 1-year results of the primary PCI programme in Aruba (JJ Piek, C Lacle)
13:55-14:00 Discussion and audience interaction
14:00-14:10 The primary PCI Iranian project (B. Geraiely)
14:10-14:15 Discussion and audience interaction
14:15-14:30 The STEMI Network Blueprint project (A Candiello)
14:30-14:45 Discussion and audience interaction
Panel: A Candiello, R Delport, H Pereira, Y Zhang, T Alexander
14:45-15:00 Data collection and communication in the frame of the Blueprint project (CK Naber)
15:00-15:15 Discussion and audience interaction

  

 


 

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Stent Save a Life”

• Αποστολή
Η πρωτοβουλία “Stent Save a Life” έχει στόχο την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο σε επεμβατικές θεραπείες επαναιμάτωσης (πρωτογενή PCI) που βελτιώνουν τη θνητότητα και νοσηρότητα.

• Σκοπός
Η πρωτοβουλία “Stent Save a Life” είναι μια μοναδική Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας επεμβατικών και μη επεμβατικών καρδιολόγων, εκπροσώπων κυβερνήσεων, συνεργατών από τη βιομηχανία και συλλόγων ασθενών με σκοπό τη δημιουργία δικτύων αντιμετώπισης της πλειοψηφίας των ασθενών με STEMI, καταγράφοντας συγχρόνως τα εμπόδια στην εφαρμογή ενός προγράμματος πρωτογενούς αγγειοπλαστικής.

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να:
• Υποστηρίξει την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη διαχείριση ασθενών με STEMI.
• Βοηθήσει να αναγνωριστούν συγκεκριμένα εμπόδια στην εφαρμογή των οδηγιών.
• Καθορίσει συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η πλειοψηφία των ασθενών με STEMI στην Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε πρωτογενή αγγειοπλαστική.

• Στόχοι
Η πρωτοβουλία “Stent Save a Life” έχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους να πραγματοποιήσει:
• Να ορίσει τις περιοχές/ χώρες με άμεση την ανάγκη για τη βέλτιστη θεραπεία του εμφράγματος.
• Να επιτύχει ρυθμούς PPCI > 600/εκατομ/έτος.
• Να αυξήσει τη χρήση πρωτογενούς PCI σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% στους ασθενείς με STEMI.
• Να προσφέρει υπηρεσίες 24/7 (24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα) στα επεμβατικά κέντρα της χώρας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών με STEMI.

• Ιστορία
Η πρωτοβουλία “Stent Save a Life” ξεκίνησε από τη σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επεμβατικής Καρδιολογίας (EAPCI), του EuroPCR, της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για το Acute Cardiac Care, των Καρδιολογικών Εταιρειών των συμμετεχόντων χωρών και της Βιομηχανίας (EUCOMED) στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2009 στην Βαρκελώνη.

• Διακήρυξη
Εθνικές Καρδιολογικές Εταιρείες 10 χωρών υπέγραψαν διακήρυξη ότι θα ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αποστολή της πρωτοβουλίας “Stent Save a Life” στη χώρα τους. Αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Ισπανία και την Τουρκία. Κάθε χώρα θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα δράσεων για να αυξήσει την πρόσβαση των ασθενών στην πρωτογενή αγγειοπλαστική.

Για να επισκεφτείτε το site του Stent Save a Life πατήστε εδώ.

Η πρωτοβουλία “Stent Save a Life” στην Ελλάδα

i) Σύντομη ανασκόπηση
Η Ελλάδα είναι μία από τις πρώτες χώρες που συμμετείχε στην πρωτοβουλία το 2009. Εθνικός Συντονιστής για την πρωτοβουλία στη χώρα μας ορίστηκε ο κύριος Ιωάννης Κανακάκης, Διευθυντής Καρδιολογίας, Θεραπευτικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα».

ii) Registry-Αποτελέσματα
Το 2012 έγινε η πρώτη δημοσίευση στο περιοδικό EuroIntervention με δειγματοληπτικά στοιχεία της περιόδου 2008-2010 σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος Stent for Life στον Ευρωπαϊκό χώρο. (για να διαβάσετε τη δημοσίευση πατήσετε εδώ.)

Το Σεπτέμβριο του 2011 ξεκίνησε η Πανελλαδική Καταγραφή των περιστατικών με Οξύ Έμφραγμα Μυοκαρδίου (για να μπείτε στο ερωτηματολόγιο με τους κωδικούς σας πατήστε εδώ). Τα πρώτα αποτελέσματα δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία το Φεβρουάριο του 2012 και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό EuroIntervention Supplement, volume 8- Supplement P-August 2012. Σύμφωνα με αυτά το ποσοστό των εμφραγμάτων που αντιμετωπίζονται με πρωτογενή αγγειοπλαστική πανελλαδικά έφτανε στο 31,82% και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Αττικής το αντίστοιχο ποσοστό έφτανε περίπου το 60%. Για να δείτε το άρθρο πατήστε εδώ.

Τον Ιανουάριο του 2014 έγινε δημοσίευση με συγκριτικά στοιχεία όλων των χωρών για τα έτη 2010-2011 στο περιοδικό European Heart Journal. Για να δείτε τη δημοσίευση πατήστε εδώ.

iii) Καμπάνια ενημέρωσης κοινού
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και το πρόγραμμα Stent Save a Life στην Ελλάδα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο 2014 καμπάνια ενημέρωσης κοινού για το έμφραγμα και τη σημασία να δράσει ο ασθενής άμεσα. Η καμπάνια με τίτλο Δράσε Τώρα. Σώσε μια Ζωή περιλαμβάνει τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot, συνεντεύξεις και διανομή φυλλαδίων και ανάρτηση αφισών.  Για να δείτε το υλικό της καμπάνιας ενημέρωσης κοινού πατήστε εδώ.

iv) Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ασθενών μετά το έμφραγμα (Contract for Life)
Από το 2015 η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα Contract for Life, με στόχο την εκπαίδευση των ασθενών μετά το έμφραγμα. Σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό, ο ασθενής πριν το εξιτήριο από το νοσοκομείο λαμβάνει πολύ συγκεκριμένη εκπαίδευση για τους παράγοντες κινδύνου, τη σωστή λήψη φαρμάκων, κ.α. και παρακολουθείται σε τακτική βάση μέχρι και ένα χρόνο μετά την πρωτογενή αγγειοπλαστική. Στόχος είναι να αποδειχθεί ότι η εκπαίδευση και παρακολούθηση των ασθενών οδηγεί σε καλύτερη έκβαση της πορείας του ασθενούς.

v) Πιλοτικό πρόγραμμα προνοσοκομειακής διάγνωσης στο ασθενοφόρο.
Σε στενή συνεργασία με το ΕΚΑΒ αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε πιλοτικό πρόγραμμα προνοσοκομειακής διάγνωσης στο ασθενοφόρο με 12κάναλο ηλεκτροκαρδιογράφο με δυνατότητα αποστολής του καρδιογραφήματος στον εφημερεύοντα ιατρό του ΕΚΑΒ και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Έχουμε δοκιμάσει 2 διαφορετικά μηχανήματα μέσα στα ασθενοφόρα για μερικούς μήνες και έχουμε προχωρήσει με την αγορά και τοποθέτηση 10 καρδιογράφων σε ασθενοφόρα της περιοχής της Αττικής. Επίσης έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές Lifepak15 σε 40 ασθενοφόρα στην Ελλάδα.

 

2019: Επόμενα βήματα – Καταγραφή ΗΛΙΑΚΤΙΣ

 

Σχεδιάζεται η πανελλήνια καταγραφή HΛΙΑΚΤΙΣ (HΛεκτρονική ΙΑτρική Καταγραφή οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων). Ήδη έχουν γίνει συναντήσεις τη Steering Committee υπό την καθοδήγηση του κ. Ι. Κανακάκη.

 

Σύντομα το πρωτόκολλο της καταγραφής θα τελειοποιηθεί και θα ξεκινήσει η καταγραφή περιστατικών από τα συμμετέχοντα νοσοκομεία.