Οι εξελίξεις στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης ασθενών με ογκολογικά νοσήματα. Ωστόσο, τόσο η χημειοθεραπεία όσο και η ακτινοθεραπεία έχουν συσχετιστεί με σημαντική καρδιοτοξικότητα που εκδηλώνεται ως καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσος, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αρρυθμίες, βαλβιδοπάθεια, περικαρδιακή νόσος και αρτηριακή υπέρταση.

Έγκαιρη διάγνωση, στενή παρακολούθηση και κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις από τον καρδιολόγο είναι πιθανό να βελτιώνουν την πρόγνωση των ασθενών αυτών. Κατά συνέπεια, καθίσταται αδήριτος η ανάγκη οργάνωσης και εκπόνησης καταγραφικών μελετών (registries) και άλλων ερευνητικών πρωτοκόλλων αφ’ ενός με στόχο τον έλεγχο (audit) των παρεχόμενων καρδιολογικών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς αυτούς και αφ’ ετέρου τη βελτίωση της παροχής υγείας, τη βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.

Το Registry Καρδιο-ογκολογίας θα είναι μια προοπτική καταγραφική μελέτη παρατήρησης ασθενών με Καρδιο-ογκολογικό νόσημα και θα περιλαμβάνει κυρίως 3 κατηγορίες ασθενών:

Α. Καρδιοτοξικότητα
Στην κατηγορία αυτή θα συμπεριληφθούν ογκολογικοί ασθενείς που πρόκειται να ξεκινήσουν χημειοθεραπεία που σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση καρδιοτοξικότητας.

Β. Καρδιακή αμυλοείδωση

Γ. Όγκοι καρδιάς
Η καταγραφική αυτή μελέτη τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, θα διεξαχθεί πανελλαδικά σε 15 τριτοβάθμια νοσοκομεία και θα διαρκέσει συνολικά 3 έτη (δύο έτη καταγραφής και ένα έτος παρακολούθησης).

 

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο παρακαλώ μπείτε στο ακόλουθο link https://goo.gl/nz907G