Με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας της Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας δημιουργήθηκε η Εθνική ηλεκτρονική βάση καταγραφής των εμφυτευόμενων συσκευών (βηματοδότες, απινιδωτές, αμφικοιλιακές συσκευές) η οποία ενεργοποιήθηκε τον Απρίλιο 2015. Συνολικά έχουν καταγραφεί 61 κέντρα με άδεια εμφύτευσης συσκευών, αλλά συμμετέχουν στην καταγραφή τα 47 (Τα 4 αρνήθηκαν εξαρχής να συμμετάσχουν, ενώ τα 10 δεν πέρασαν ποτέ επεμβάσεις με τη συχνότερη δικαιολογία το φόρτο εργασίας). Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι:
http://hcs-devices-registry.gr/

Υπάρχει πρόβλεψη ώστε το κάθε κέντρο να έχει πρόσβαση στα δικά του στοιχεία (σε αρχείο excel), ενώ υπάρχει δυνατότητα να εκτυπώνεται η κάθε επέμβαση εμφύτευσης συσκευής και να παραδίδεται στον ασθενή σε αρχείο pdf, δυνατότητα που όμως σπάνια αξιοποιείται.
Οι αρμόδιοι για τη λειτουργία της βάσης είναι οι: Αντώνης Μπίλλης, antonis.mpillis@gmail.com, ampillis@med.auth.gr, 699 8477766, Μαρία Λογοθέτη, 3rd_cardiology@med.auth.gr, 231 3312598, υπό την επίβλεψη του Βασίλη Βασιλικού, Καθηγητή Καρδιολογιας ΑΠΘ.