Το έτος 2008 με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας της Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας δημιουργήθηκε η Εθνική ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγραφής των επεμβάσεων κατάλυσης στη χώρα (ablation registry).

Κωδικοί πρόσβασης και χρήσης της βάσης δεδομένων έχουν χορηγηθεί σε 30 κέντρα με άδεια εκτέλεσης επεμβάσεων κατάλυσης, σε 26 Νοσοκομεία. Εξ αυτών τα 16 είναι Δημόσια   (νοσοκομεία του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτικά), 2 Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα 8 Ιδιωτικά. Στην οκταετία 2008-2015 κατεγράφησαν συνολικά 11045
επεμβάσεις κατάλυσης σε 10635 ασθενείς από 21 κέντρα. Τα υπόλοιπα 9 δε συμμετείχαν στην καταγραφή, είτε γιατί τελικά δεν εκτελούσαν επεμβάσεις κατάλυσης, είτε γιατί δεν παρείχαν τα απαραίτητα στοιχεία για προσωπικούς τους λόγους (ο όγκος των επεμβάσεων που δεν έχουν δηλωθεί υπολογίζεται περίπου 10% του συνολικού αριθμού των επεμβάσεων). Απο την καταγραφή αυτή έχουν προκύψει 2 δημοσιεύσεις στην Αγγλική και την Ελληνική έκδοση της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης, και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε ετήσια βάση σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια (Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, EuroPace κλπ).

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: http://hcs-registry.com

 

Οι αρμόδιοι για τη λειτουργία της βάσης είναι οι: Αντώνης Μπίλλης, antonis.mpillis@gmail.com, ampillis@med.auth.gr, 699 8477766, Μαρία Λογοθέτη, 3rd_cardiology@med.auth.gr, 231 3312598, υπό την επίβλεψη του Βασίλη Βασιλικού, Καθηγητή Καρδιολογιας ΑΠΘ.