Κύμα Osborn. Τι κρύβεται στην καμπούρα μιας καμήλας;

Άνδρας 79 ετών προσεκομίσθη με απώλεια συνείδησης στο τμήμα επειγόντων περισταστικών του νοσοκομείου μας. Ο ασθενής ήταν σε κωματώδη κατάσταση χωρίς παθολογικά ευρήματα από την αντικειμενική εξέταση, πλην υποθερμίας. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα εισαγωγής ανέδειξε παθολογική ανύψωση του σημείου στα πλαίσια παρατεταμένης και σοβαρής υποθερμίας (κύμα Osborn), που εξαφανίσθηκε πλήρως μετά από την επαναθέρμανση του ασθενούς. Η υποθερμία μπορεί να εκδηλωθεί με πλειάδα ηλεκτροκαρδιογραφικών αλλοιώσεων και να μιμηθεί επείγουσες καρδιολογικές καταστάσεις. Το[…]

Twenty-first century epidemiology of dyslipidemia in Greece: EMENO national epidemiological study

1. Introduction Chronic total occlusion (CTO) occurs in approximately 13–30% of patients with coronary artery disease undergoing coronary angiography1,2, and remains a major challenge in interventional cardiology. Although successful percutaneous coronary intervention (PCI) is associated with improvements in symptoms and quality of life3, only 12.4% of patients with CTO receive CTO-PCI, according to a previous study4. Coronary collateral circulation (CCC) is associated with favorable clinical outcomes and might be a protective[…]