Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει τα τελευταία 3 έτη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας (European Examination General Cardiology). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι σήμερα 7 χώρες: η Μάλτα, η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ενώ αναμένεται η ένταξη και άλλων χωρών για τα έτη 2017-2018. Οι Ευρωπαϊκές εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση ειδίκευσης της Καρδιολογίας σε κάποιες από τις αναφερόμενες χώρες. Τον Μάρτιο του 2016 παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του ESCeL General Cardiology Training Program, όπου με περισσότερες από 260 ενότητες συνοδευόμενες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αυτοεκτίμησης, την τήρηση πρακτικών ιατρικών πράξεων (logbook), και δυνατότητα αναφοράς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτιμάται η εκπαίδευση, η ικανότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους καρδιολογίας να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Γενικής Καρδιολογίας της ESC, καθώς και στη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα ESCel της ESC και να συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευόμενοι (trainees). Από την συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα πέρα από την εκπαίδευση για την επιτυχή απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας θα αποκτούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που θα χορηγούνται μέσω της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

 

Υπεύθυνος του προγράμματος για την Ελλάδα είναι ο Πρόεδρος της ΕΚΕ κ Κώστας Τσιούφης με συνεργάτες τους κκ Χρήστο Κατσούρα, Αικατερίνη Νάκα, Δημήτρη Τσιαχρή, Χριστίνα Χρυσοχόου.

 

Στην συγγραφή και επιλογή των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων βασισμένων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών, συμμετέχουν 3-5 καρδιολόγοι από την κάθε χώρα σε πέντε ετήσιες συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Σπίτι Καρδιολογίας (European Heart House, Nice)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Αθήνα 21/6/2018

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το ευρωπαϊκό δίπλωμα  καρδιολογίας έχει θεσπιστεί από τριετίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του, έχουν μόνο όσοι κατέχουν ήδη τον τίτλο ειδικότητας στη χώρα τους.

Οι εξετάσεις στην Ελλάδα διεξάγονται κάθε Ιούνιο σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε αυτές γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας (www.hcs.gr), στην οποία είναι αναρτημένη και η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που συνήθως είναι 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

To κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό χορηγείται από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

Περίπου ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία σε κάθε εξεταζόμενο ένα e-mail, με τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και το εξεταστικό κέντρο και την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις γίνονται ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη ηλεκτρονικά (μέσω υπολογιστή) στα αγγλικά, αποτελούνται από 120 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που θα πρέπει να απαντηθούν μέσα σε 190 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι βασισμένες πάνω στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες  οδηγίες και κυρίως πάνω στους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγόριθμους. Επίσης περιλαμβάνουν εικόνες-video ECG, ECHO, CT, CMR και στεφανιογραφίας-αγγειογραφίας.

Μέχρι στιγμής έχουν λάβει επιτυχή συμμετοχή 9 καρδιολόγοι το 2015, 20 το 2016 και 37 το 2017. Eφέτος έδωσαν για το Ευρωπαϊκό δίπλωμα 45 νέοι συνάδελφοι και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Οι εξετάσεις αυτές έχουν ως στόχο την εξομοίωση των εξετάσεων Καρδιολογίας σε όλη την Ευρώπη. Ατομικά, ο κάθε εξεταζόμενος μπορεί να αξιολογηθεί και να συγκριθεί με τους άλλους Ευρωπαίους συναδέρφους του, ενώ ταυτόχρονα να συγκρίνει τη θεματολογία με αυτή των ελληνικών εξετάσεων. Οι εντυπώσεις όσων έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις είναι εξαιρετικές. Σχεδόν όλοι μιλούν για πολύ απαιτητικές εξετάσεις με πολύ καλά διατυπωμένες (κατανοητές) ερωτήσεις. Τέλος, η απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας αποτελεί σημαντικό εφόδιο για το βιογραφικό, ενώ οι κάτοχοι αυτού έχουν προτεραιότητα στις υποτροφίες της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας.

Για τη σύντομη αυτή ενημέρωση,

Γιάννης Γουδέβενος
Αντιπρόεδρος
ΕΚΕ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Οι εξετάσεις 2018 πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιουνίου 2018 σε δυο εξεταστικά κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Επιτυχόντες 2014-2018

 

 

The ESC eLearning platform

 ESC Core Curriculum for the General Cardiologist

ESC Education Conference Newsletter January 2017