Νέες οδηγίες στην πρωτογενή καρδιαγγειακή πρόληψη

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρουν ότι η καθημερινή χαμηλή δόση ασπιρίνης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ρουτίνα στην πρωτοπαθή πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας και η American Heart Association καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ασπιρίνη πρέπει να προορίζεται για άτομα με υψηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και χαμηλότερο κίνδυνο αιμορραγίας.

 

Οι οδηγίες είναι κατηγορηματικές κατά της χρήσης ασπιρίνης σε άτομα άνω της ηλικίας 70 ετών και σε άτομα με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας, όπως σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο ή θρομβοπενία. Οι κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύθηκαν στο JACC και στο Circulation και παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνεδρίαση της ACC.

 

Εκτός των συστάσεων για την ασπιρίνη δίνονται και οι ακόλουθες οδηγίες:

 

• Για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, η μετφορμίνη είναι η θεραπεία πρώτης γραμμής. Οι αγωνιστές GLP-1R και οι αναστολείς SGLT-2 μπορούν τώρα να θεωρηθούν ότι συμβάλλουν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

 

• Οι ενήλικες πρέπει να επιδιώκουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας ή 75 λεπτά έντονης σωματικής άσκησης την εβδομάδα.

 

• Οι στατίνες συνιστώνται σε συνδυασμό με την αλλαγή στον τρόπο ζωής για ασθενείς με αυξημένα επίπεδα LDL (190 mg / dL ή υψηλότερα), σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή άλλους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου.

 

 

JACC 2019;10.1016/j.jacc.2019.03.010