Το Andexanet αντιστρέφει τη δράση των αντιπηκτικών σε ασθενείς με σοβαρή αιμορραγία

Το Andexanet alfa αναστρέφει γρήγορα την αντιπηκτική δράση των αναστολέων του παράγοντα Xa, σύμφωνα με μια μελέτη υποστηριζόμενη από τη βιομηχανία που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της AHA International Stroke. Το Andexanet εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018 για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση σοβαρής αιμορραγίας σε ασθενείς που ελάμβαναν apixaban ή rivaroxaban.

 

Οι ερευνητές ενέγραψαν 350 ενήλικες που έλαβαν apixaban, rivaroxaban, edoxaban ή ενοξαπαρίνη, οι οποίοι εμφάνισαν οξεία μείζονα αιμορραγία (π.χ. ενδοκράνια, γαστρεντερική) εντός 18 ωρών. Οι ασθενείς έλαβαν bolus έγχυση Andexanet σε διάστημα 15-30 λεπτών, ακολουθούμενη από 2ωρη έγχυση του φαρμάκου.

 

Το Andexanet μείωσε ταχέως τη δραστηριότητα του παράγοντα Xa. Για παράδειγμα, μεταξύ των ασθενών που έλαβαν apixaban ή rivaroxaban, η bolus έγχυση andexanet μείωσε τη δράση του παράγοντα Xa κατά 92%. Επιπλέον, στις 12 ώρες μετά την έγχυση, το 82% των ασθενών θεωρήθηκε ότι έχει καλή ή εξαιρετική αποτελεσματικότητα.

 

Περίπου το 10% των ασθενών εμφάνισαν θρομβωτικό επεισόδιο εντός 30 ημερών από τη θεραπεία.

 

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο μεγαλύτερος περιορισμός της μελέτης είναι η έλλειψη μιας ομάδας ελέγχου και για το λόγο αυτό μια τυχαιοποιημένη μελέτη προγραμματίζεται αργότερα αυτό το έτος.

 

N Engl J Med DOI: 10.1056/NEJMoa1814051