Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Εξετάσεις απόκτησης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος 2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θα συμμετάσχει για έκτη συνεχή ακαδημαϊκή χρονιά στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας που διοργανώνονται σε Πανευρωπαϊκό Επίπεδο από την ESC (Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία).

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τους ειδικευόμενους Καρδιολογίας, που ολοκληρώνουν την ειδικότητά τους την χρονιά διενέργειας των εξετάσεων (2019) και εξετάζουν τις γνώσεις γενικής Καρδιολογίας μέσω 120 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Εξεταστέα ύλη αποτελούν κατά βάση οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της ESC και δευτερευόντως το ESC Textbook of Cardiology. Για την καλύτερη προετοιμασία έχει δημιουργηθεί group στο Facebook (ESC exams Greece).

Στην παρούσα φάση σε πρακτικό επίπεδο η απόκτηση αυτού του τίτλου πλην της προετοιμασίας για τις Ελληνικές εξετάσεις ειδικότητας ισοδυναμεί με την κτήση του διπλώματος Καρδιολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την περαιτέρω εξειδίκευση και ανοίγει τους δρόμους στην μετεκπαίδευση στην Μεγάλη Βρετανία. Μελλοντικός σκοπός της ESC είναι ο τίτλος αυτός να αναγνωρίζεται από όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες μέλη της και να εναρμονίσει το επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσεων.


Οι εξετάσεις 2019 θα πραγματοποιηθούν στις 18 Ιουνίου 2019 σε δυο εξεταστικά κέντρα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη παράλληλα με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μέσω ανεξάρτητου φορέα και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Προκειμένου να προεγγραφείτε στις εξετάσεις παρακαλείσθε όπως αποστείλετε μέχρι την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου τα εξής στοιχεία στα Αγγλικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (dtsiachris@yahoo.com ή geohcs@hcs.gr) υπόψιν του Κου Δημητρίου Τσιαχρή.


Name: ……
Surname: …….
E-mail: hcs@hcs.gr (example)
Address: 6 Potamianou street (example)
City: Athens (example)
Postal code: 11528 (example)
Phone: +3069………
City of choice: Athens/Thessaloniki
Hospital: …….
End date of residency: DD/MM/2018