Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2019-2020

Πρόεδρος: Ι. Γουδέβενος

 

Αντιπρόεδρος: Ι. Κανακάκης

 

Τ. Πρόεδρος: Κ. Τσιούφης

 

Γενικός Γραμματέας: Γ. Κοχιαδάκης

 

Ταμίας: Β. Βασιλικός

 

Σύμβουλοι: Χ. Γράσσος

                  Α. Πατριανάκος
                  Σ. Χαντανής

                  Χ. Χρυσοχόου

 

 

Εκπρόσωπος Ειδικευομένων:       
Κ. Μπακογιάννης