Ενημέρωση για την Κάρτα Υγείας Αθλητή (3ο/ 2018)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τον νεοψηφισθέντα νόμο 4479/2017 ΦΕΚ 94/29-6-2017  όπου τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α’ 121) ορίζεται ότι πλέον ότι η θεσπισθείσα κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται από Ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα της Καρδιολογίας.

Σύμφωνα δε με την απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 03/08/2018 ΦΕΚ 3254 ορίζεται σαφώς ότι οι απαιτούμενες υποχρεωτικές εξετάσεις για την έκδοση της κάρτας υγείας αθλητή είναι:

α) Κλινική εξέταση
β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
γ) Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αναλόγως δε των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον οι εξετάζοντες ιατροί κρίνουν σύμφωνα με την επιστημονική κρίση τους απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύνανται να παραπέμπουν τον αθλητή για περαιτέρω εξετάσεις.

 

Στα πλαίσια αυτά θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους συνάδελφους καρδιολόγους το άρθρο ανασκόπησης που έχει δημοσιευτεί στην Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση ενώ στο ακόλουθο link https://bjsm.bmj.com/content/51/9/704 ανευρίσκεται ελεύθερο αγγλόφωνο άρθρο για την ΗΚΓκή εκτίμηση σε αθλητές.

Νομίζουμε ότι τα ανωτέρω θα σας φανούν πολύ χρήσιμα στον προαθλητικό έλεγχο των νέων που θα κληθείτε να εξετάσετε.

Κώστας Τσιούφης
Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ
Πρόεδρος ΕΚΕ