Ανακοίνωση ΟΕ Υπέρτασης

Η ΟΕ Υπέρτασης από τον Ιούνιο του 2018 και κάθε μήνα παραθέτει σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που αφορούν σε κλινικά θέματα υπέρτασης και απευθύνεται σε όλους τους Καρδιολόγους. Περισσότερα στον ειδικό ιστο-χώρο της ΟΕ Αρτηριακής Υπέρτασης https://www.hcs.gr/artiriakis-ypertasis.aspx

Ο Πρόεδρος της ΟΕ Υπέρτασης
Κ. Θωμόπουλος