Η μουσική θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα αγχολυτικά φάρμακα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο

Η μουσική μπορεί να ανακουφίσει από την αγωνία και το άγχος τους ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιακό καθετηριασμό και χρησιμεύει ως εναλλακτική λύση στη φαρμακοθεραπεία, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύονται στο American Journal of Cardiology.

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές οι ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιακό καθετηριασμό εμφανίζουν στρες και πόνο κατά τη διάρκεια της επέμβασης και για να τους ανακουφίσουν από το άγχος και τον πόνο οι περισσότεροι αιμοδυναμιστές χρησιμοποιούν φάρμακα όπως οι βενζοδιαζεπίνες και τα οπιοειδή για συνειδητή καταστολή.

 

Παρόλο που προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η μουσικοθεραπεία οδηγεί σε μειωμένα επίπεδα στρες και άγχους όταν χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα της τυπικής φαρμακοθεραπείας σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο κατά τη διάρκεια καρδιακών επεμβάσεων, καμία προηγούμενη μελέτη δεν εξέτασε την επίδραση της μουσικής σε αντίθεση με τα τυπικά φάρμακα άγχους και πόνου σε τέτοιους ασθενείς. Για να αξιολογήσουν το ρόλο της μουσικής ως εναλλακτική της φαρμακοθεραπείας για συνειδητή καταστολή κατά τη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασμού, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια αναδρομική ανάλυση δεδομένων ασθενών που είχαν ως θεραπεία τη μουσική έναντι ασθενών με ενδοφλέβια καταστολή και αναλγητικά. Οι επιλογές επιλέχθηκαν με βάση την προτίμηση του κάθε ασθενή.

 

Εξετάστηκαν 161 ασθενείς, 49 στην ομάδα της μουσικής και 112 στην ομάδα ελέγχου. Τα βασικά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν παρόμοια, αλλά τα ποσοστά της εξάρτησης από φάρμακα, του πόνου στην πλάτη και της απώλειας ακοής ήταν υψηλότερα στην ομάδα ελέγχου έναντι της ομάδας της μουσικής.

 

Από τους ασθενείς στην ομάδα μουσικής, το 86% δεν έλαβε αναισθησία ή αναλγησία κατά την περίοδο της προ-αγωγής, έναντι 26% στην ομάδα ελέγχου.

 

Οι μέσες δόσεις μιδαζολάμης (0,7 mg έναντι 0,1 mg, P < .0001) και φεντανύλης (39,5 μg έναντι 3 μg P < 0,0001) ήταν υψηλότερες μεταξύ των ασθενών στην ομάδα ελέγχου έναντι των ασθενών στην ομάδα της μουσικής.

 

Το 83% των ασθενών που στην ομάδα της μουσικής είπαν ότι η μουσική ήταν χρήσιμη για τη μείωση των επιπέδων άγχους / αγωνίας.

 

Am J Cardiol. 2018;doi:10.1016/j.amjcard.2018.05.039.