Απόφαση ΔΣ ΕΚΕ: Εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ (2019-2020)

Οι εκλογές ανάδειξης του νέου ΔΣ της ΕΚΕ περιόδου 2019-2020 θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018, στο πλαίσιο των εργασιών του 39ου ΠΚΣ.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018.
Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη μέχρι αυτήν την ημερομηνία.

Με βάση το καταστατικό της Εταιρείας δικαίωμα ψήφου στις εκλογές της ΕΚΕ έχουν τα νέα μέλη 2 μήνες μετά την εγγραφή τους στην εταιρεία. Συνεπώς Αιτήσεις Νέων Μελών που θα γίνονται δεκτές μέχρι την 19η Αυγούστου 2018, θα μπορούν να ψηφίσουν  στις εκλογές της 20/10/18. Φυσικά, δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα  Μέλη εφόσον είναι ταμειακώς τακτοποιημένα μέχρι την ημέρα των εκλογών.