Οι διαδερμικές καρδιακές αντλίες υποβοήθησης έλαβαν έγκριση για τη θεραπεία της μυοκαρδιοπάθειας

Η Abiomed ανακοίνωσε ότι ο FDA ενέκρινε τις διαδερμικές καρδιακές αντλίες της για τη θεραπεία καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με καρδιογενή καταπληξία λόγω μυοκαρδιοπάθειας.

 

Οι αντλίες (Impella 2.5, Impella CP, Impella 5.0 και Impella LD) αυτές έχουν ήδη εγκριθεί για τη θεραπεία της καρδιογενούς καταπληξίας λόγω οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και μετά καρδιοτομή.

 

Σε συνδυασμό με ένα σύστημα ελέγχου, οι αντλίες προορίζονται να παρέχουν προσωρινή βραχυπρόθεσμη υποστήριξη της αριστερής κοιλίας(4 ημέρες ή λιγότερο για τις συσκευές Impella 2.5 και CP, 6 ημέρες ή λιγότερο για τις συσκευές Impella 5.0 και LD).

 

Η νέα ένδειξη επιτρέπει πλέον τη χρήση των αντλιών σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια, συμπεριλαμβανομένης της μυοκαρδιοπάθειας της κύησης και της λοχείας καθώς και της μυοκαρδίτιδας που οδηγεί σε ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας που δεν ανταποκρίνεται σε άλλες θεραπείες.

 

https://www.fda.gov/MedicalDevices/default.htm