Η χρήση κοκαΐνης συνδέεται με επικαρδιακή, μικροαγγειακή νόσο

Οι ασθενείς με ιστορικό μακροχρόνιας χρήσης κοκαΐνης έχουν υψηλότερα ποσοστά στεφανιαίας ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας, η οποία μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία των κατεχολαμινών με αποτέλεσμα επικαρδιακές και μικροαγγειακές ανωμαλίες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, μεταξύ των παράνομων ναρκωτικών, η κοκαΐνη είναι υπεύθυνη για τον μεγαλύτερο αριθμό επισκέψεων στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών αλλά και νοσηλειών και το ποσοστό αυτό συνεχίζει να αυξάνει σε αστικές περιοχές.

 

Οι χρήστες κοκαΐνης μπορούν να παρουσιάζουν φυσιολογικές επικαρδιακές στεφανιαίες αρτηρίες στην αγγειογραφία, αλλά μπορεί να εμφανίσουν συνεχιζόμενη στηθάγχη ως αποτέλεσμα στεφανιαίας μικροαγγειακής δυσλειτουργίας, όπως ανέφεραν οι ερευνητές.

 

Επειδή η κοκαΐνη έχει δράση τόσο συμπαθητικομιμητική όσο και προθρομβωτική, με τη χρήση της οι μυοκαρδιακές ανάγκες σε οξυγόνο αυξάνονται ενώ η προσφορά οξυγόνου μειώνεται, ενδεχομένως προκαλώντας ισχαιμία του μυοκαρδίου, έγραψαν οι Kumar και συνεργάτες.

 

Για να αντιμετωπιστεί το κενό της γνώσης σχετικά με τις συνέπειες της της χρόνιας χρήσης κοκαΐνης στη μικροαγγειογένεση, ο Kumar και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν αναδρομική μελέτη 202 χρηστών κοκαΐνης που υποβλήθηκαν σε αγγειογραφία σε ένα μόνο κέντρο μεταξύ 2005 και 2013. Οι ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη μόνο αν δεν είχαν οξεία ή πρόσφατη εμφάνιση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου και σημαντική στεφανιαία νόσο.

 

Μια δεύτερη ομάδα ασθενών (n = 210) που δεν ήταν χρήστες κοκαΐνης επιλέχθηκαν ως ομάδα ελέγχου και υποβλήθηκαν σε στεφανιαία αγγειογραφία.

 

Οι διορθωμένες μετρήσεις TIMI frame και ο βαθμός αιμάτωσης TIMI για τον πρόσθιο κατιόντα κλάδο (LAD), την περισπωμένη αρτηρία (LCX) και τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία (RCA) αναλύθηκαν από δύο επεμβατικούς καρδιολόγους με τυφλό τρόπο.

 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η στεφανιαία μικροαγγειακή δυσλειτουργία ήταν πολύ μεγαλύτερη στους χρήστες κοκαΐνης σε σύγκριση με τους μη χρήστες.

 

Ένας βαθμός απόκλισης TIMI 0 ή 1 ήταν πιο κοινός στους χρήστες κοκαΐνης έναντι των μη χρηστών για τις τρεις αρτηρίες (P <.0001 για όλους).

 

Μεταξύ των ασθενών στην ομάδα κοκαΐνης, ο διορθωμένος TIMI frame ήταν σημαντικά υψηλότερος για τον LAD (P = .026) και την LCX (P = .0362), υποδηλώνοντας αργή ροή μέσω των φυσιολογικών επικαρδιακών στεφανιαίων, πιθανώς λόγω αυξημένης μικροαγγειακής αντίστασης. Επίσης υπήρξε ένας σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός ασθενών με υπερβολικά αυξημένη αιματική ροή (διορθωμένος αριθμός TIMI frame<14) στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία μεταξύ των χρηστών κοκαΐνης έναντι των μη χρηστών (P = .0079).

 

J Am Coll Cardiol. 2018;doi:10.1016/j.jacc.2017.12.030.