Οι ειδικοί προειδοποιούν για καρδιαγγειακούς κινδύνους μετά θεραπείες για καρκίνο μαστού

Σύμφωνα με νέα επιστημονική δήλωση της American Heart Association οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, λόγω κυρίως των καρδιοτοξικών θεραπειών. Επίσης υπάρχουν επικαλυπτόμενοι παράγοντες κινδύνου τόσο για τον καρκίνο του μαστού όσο και για τη στεφανιαία νόσο, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος, της παχυσαρκίας και της κακής διατροφής.

 

Η δήλωση, που δημοσιεύτηκε στο περιδικό Circulation, περιγράφει ποιές θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου - για παράδειγμα, οι ανθρακυκλίνες και οι HER-2 θεραπείες σχετίζονται με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ η ακτινοβολία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου και μυοκαρδιοπάθειας. Οι συγγραφείς παρέχουν συμβουλές σχετικά με την παρακολούθηση της πρώιμης καρδιοτοξικότητας και, αν χρειαστεί συνιστούν τις αλλαγές στη δοσολογία. Τονίζουν δε ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν ή να τρομάζουν τους ασθενείς από τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού, αλλά θα πρέπει να τους επιτρέπουν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις μαζί με τον γιατρό τους για την καλύτερη θεραπεία της νόσου τους .

 

Circulation. 2018;CIR.0000000000000556