Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση, Επετειακό Τεύχος- 70 Χρόνια Καρδιολογίας

Μπορείτε να διαβάσετε το Επετειακό Τεύχος της Ελληνικής Καρδιολογικής Επιθεώρησης εδώ.