Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες ΕΚΕ για το 2018

Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας                             8-10/2/2018
39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο                             18-20/10/2018
 
Περιφερειακό Συνέδριο Β.Α. Αιγαίου (Μυτιλήνη)                 31/8 -1/9/2018
Περιφερειακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας (Αγρίνιο)            28-29/9/2018
Επεμβατικό Συνέδριο ΙCE  (Ηράκλειο Κρήτης)                      30/11-1/12/2018

 

Κύκλος Webinars 2018