Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Εξετάσεις απόκτησης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει και φέτος στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για την απόκτηση του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας (European Examination General Cardiology).

Περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή ειδικευόμενων στις εξετάσεις του Ιουνίου 2018 μπορείτε να βρείτε εδώ.