Η MRI ασφαλής σε ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή

Δεν υπήρξαν μακροχρόνιες κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες που να σχετίζονται με τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας σε ασθενείς με βηματοδότες ή εμφυτεύσιμους απινιδωτές (ICD) σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο The New England Journal of Medicine.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια προοπτική, μη τυχαιοποιημένη μελέτη για να προσδιορίσουν την ασφάλεια της μαγνητικής τομογραφίας 1,5 T σε 1.509 ασθενείς (μέση ηλικία, 69 έτη, 36% γυναίκες) με βηματοδότες ή ICD, που δεν είχαν υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία (MRI) και υποβλήθηκαν σε 2.103 εξετάσεις MRI.

Ο τρόπος βηματοδότησης άλλαξε σε ασύγχρονo σε βηματοδότoεξαρτώμενους ασθενείς και σε κατ΄επίκλιση λειτουργία για άλλους ασθενείς ενώ οι λειτουργίες ταχυαρρυθμίας είχαν απενεργοποιηθεί.

Τα αποτελέσματα ενδιαφέροντος ήταν τα ανεπιθύμητα συμβάματα, η αλληλεπίδραση με τον περιβάλλοντα ιστό και οι αλλαγές στις μεταβλητές που δείχνουν τη λειτουργία του ηλεκτροδίου και της γεννήτριας.

Σε μέση παρακολούθηση 1 έτους, δεν αναφέρθηκαν κλινικά σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Στο 0,4% των εξετάσεων MRI (95% CI, 0,2-0,7), έγινε επαναφορά της συσκευής στη λειτουργία ασφαλείας. Αυτό ήταν παροδικό σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από μία, στην οποία ο βηματοδότης με διάρκεια ζωής μικρότερη από 1 μήνα επανήλθε σε λειτουργία κοιλιακής βηματοδότησης και δεν ήταν δυνατό να επαναπρογραμματιστεί και τελικά αντικαταστάθηκε.

Μείωση της ικανότητας ανίχνευσης των κυμάτων Ρ κατά τουλάχιστον 50% από την αρχική τιμή εμφανίστηκε στο 1% των ασθενών.

Σε μακροπρόθεσμη παρακολούθηση, το 4% των ασθενών είχε μείωση της ικανότητας ανίχνευσης του κύματος Ρ, το 4% είχε αύξηση του κατώτατου ορίου σύλληψης, το 4% είχε αύξηση στον ουδό όριο σύλληψης της δεξιάς κοιλίας και το 3% είχε αύξηση στον ουδό κοιλιακής σύλληψης της αριστερής κοιλίας κανένα από τα περιστατικά όμως δεν ήταν κλινικά σημαντικό ούτε απαιτούσε επαναπρογραμματισμό της συσκευής.

Η μελέτη είναι σύμφωνη με τα ευρήματα του registry MagnaSafe και παρέχει συμπληρωματικές αποδείξεις ότι η σάρωση με μαγνητική τομογραφία μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με συσκευές παλαιού τύπου, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθείται το κατάλληλο πρωτόκολλο.

N Engl J Med. 2017;doi:10.1056/NEJMoa1604267.
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1604267