Να βάλεις stent ή να μη βάλεις: Το ερώτημα της ORBITA

Η Objective Randomized Blinded Investigation With Optimal Medical Therapy in Stable Angina (ORBITA) είναι μια εντυπωσιακή μελέτη η οποία συμπεριέλαβε 230 ασθενείς με σταθερή στηθάγχη και στένωση ενός αγγείου μεγαλύτερη από 70%. Η μεγάλη πλειοψηφία είχε στηθάγχη κλάσης 2 (59%) και κλάσης 3 (39%) ενώ η πλειονότητα των ασθενών ( 70%), είχε βλάβη στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο.

 

Η μελέτη είχε μια σύντομη περίοδο παρακολούθησης 6 εβδομάδων που ήταν όμως αρκετά μεγάλη για να φανεί η βελτίωση στα συμπτώματα. Μετά από αυτή την περίοδο, κατά την οποία χορηγήθηκε μέγιστη αντιισχαιμική αγωγή, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε σε τοποθέτηση DES (100) ή σε εικονική τοποθέτηση stent (95). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (DAPT) για ένα μήνα ακόμη και οι ασθενείς στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου.

 

Το ερώτημα ήταν: Η PCI βελτιώνει το χρόνο άσκησης έναντι της εικονικής PCI μετά από 6 εβδομάδες βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής;

 

Η μέση αύξηση του χρόνου άσκησης ήταν 28 και 12 δευτερόλεπτα στις ομάδες PCI και εικονικής PCI, αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων των 16 δευτερολέπτων επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της PCI και της εικονικής PCI.

 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32714-9/fulltext