Διευθύντρια (Θέματα ΔΣ): Γ. Γιαννουλίδου  [email protected]

Γραμματεία: Σ. Καρατζίκου  [email protected]

Περιοδικό / Καταγραφές: Ι. Μεταξά  i[email protected]

Οικονομικός τομέας: Γ. Γιαννουλίδου [email protected], Α. Μωραϊτη  [email protected]

Τομέας επικοινωνίας: Γ. Λιγνός [email protected]

Μάρκετινγκ: Ε. Λέντζου [email protected]