Οδηγίες ESC για τη διάγνωση και τη διαχείριση καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19: μέρος 2 - μονοπάτια φροντίδας, θεραπεία και παρακολούθηση

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη διάγνωση και τη διαχείριση καρδιαγγειακών παθήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19: μέρος 2 - μονοπάτια φροντίδας, θεραπεία και παρακολούθηση.