Βασικές νέες οδηγίες για την πρακτική στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο

Μπορείτε να διαβάσετε τις βασικές νέες οδηγίες για την πρακτική στο Αιμοδυναμικό εργαστήριο όπως δημοσιεύθηκαν από την American Heart Association, πατώντας εδώ