Άρθρα από Επιστημονικά Περιοδικά της ESC

Μπορείτε να διαβάσετε το κοινό άρθρο των AHA, ACC, ESC για το κάπνισμα, πατώντας εδώ