Απώλεια του Καθηγητή Καρδιολογίας Ανδρέα Μιχαηλίδη

Ακολουθεί η επιστολή του Προέδρου της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κου Ιωάννη Κανακάκη.
Για να τη διαβάσετε, παρακαλώ πατήστε εδώ