Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 3 Φεβρουαρίου 2021

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 3 Φεβρουαρίου 2021