Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 29 Ιανουαρίου 2021

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 29 Ιανουαρίου 2021