Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 20 Ιανουαρίου 2021

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 20 Ιανουαρίου 2021

Sinus Valsava Rupture 

Έγκυος με στένωση μιτροειδούς