Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 12 Ιανουαρίου 2021

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 12 Ιανουαρίου 2021

Breathing for Two