Ταχυκαρδία με μακρό RP: Διάγνωση και κατάλυση

Επιμέλεια: Παναγιώτης Κουδούνης , Μαρία Αγγελάκη, Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Κατσίβας
Α Καρδιολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών <<Κοργιαλένειο – Μπενάκειο>> Ε.Ε.Σ

Μπορείτε να διαβάσετε το εκπαιδευτικό άρθρο εδώ