Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 5 Ιανουαρίου 2021

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 05 Ιανουαρίου 2021
Αορτικό Ανεύρεσμα Αιμόπτυση
Young with Heart Block