Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 11 Δεκεμβρίου 2020

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 11 Δεκεμβρίου 2020

Εκτίμηση Τραχηλικών Φλεβών