Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 4 Δεκεμβρίου 2020

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.

Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 4 Δεκεμβρίου 2020 

Εμβόλιο Κορωνοϊού Ν. Χρηστάκης, YALE