Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 3 Νοεμβρίου 2020

Ακολουθεί επιστολή του Καθηγητή Καρδιολογίας και Προέδρου της ΕΚΕ κου Ιωάννη Γουδέβενου.


Επικοινωνία Προέδρου της ΕΚΕ, 3 Νοεμβρίου 2020