Κατάλυση δεξιού οπισθιοδιαφραγματικού δεματίου σε ασθενή με δεξιοκαρδία και ολική αναστροφή των σπλάχνων

Παναγιώτης Κουδούνης, Μαρία Αγγελάκη, Απόστολος Χρήστου, Απόστολος Κατσίβας
Α’ Καρδιολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Ε. Ε. Σ. Κοργιαλένειο – Μπενάκειο

Μπορείτε να διαβάσετε το εκπαιδευτικό άρθρο εδώ