Εκλογές ανάδειξης νέου ΔΣ 2021-2023 - ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ